5 ປີເສດຖະກິດ ແຂວງອັດຕະປື ຂະຫຍາຍຕົວຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ.

ສ້າງຂື້ນເມື່ອ ວັນພະຫັດ, 20 ມັງກອນ 2022 02:47
ຂຽນໂດຍ ຄອຂ ອັດຕະປື

5 ປີເສດຖະກິດ ແຂວງອັດຕະປື ຂະຫຍາຍຕົວຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ.

              ວັນທີ 19 ມັງກອນ 2022 ນີ້, ທ່ານເລັດ ໄຊຍະພອນ ເຈົ້າແຂວງອັດຕະປື ໄດ້ລາຍງານການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດສັງຄົມ 5 ປີ ຄັ້ງທີ VIII ກໍ່ຄືທິດທາງແຜນການ5 ປີ ຄັ້ງທີ IX ຕໍ່ກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ II ຂອງສະພາປະຊາຊົນແຂວງ ຊຸດທີ 2,​ ເຊິ່ງທ່ານໄດ້ຍົກໃຫ້ເຫັນວ່າ:ໃນໄລຍະ 5 ປີຜ່ານມາ (2016-2020) ເສດຖະກິດຂອງແຂວງອັດຕະປື ຫລື​ GDP ຍັງສືບຕໍ່ຂະຫຍາຍຕົວຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ດ້ວຍອັດຕາສະເລ່ຍ 7,5% ຕໍ່ປີ ຫລຸດແຜນການ 0,5% ຍ້ອນໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ 2-3 ປີ ຕິດຕໍ່ກັນ,​ ລວມຍອດຜະລິດຕະພັນພາຍໃນສະເລ່ຍຕໍ່ຫົວຄົນບັນລຸໄດ້ 2.011 ໂດລາສະຫາລັດ ຫລຸດແຜນ 889 ໂດລາສະຫາລັດ (ແຜນການ 2.900 ໂດລາ), ທຽບໃສ່ປີ 2015 ເພີ່ມຂຶ້ນ 241 ໂດລາ ເທົ່າກັບ 14%; ໂຄງປະກອບເສດຖະກິດໄດ້ຫັນປ່ຽນໄປຕາມທິດຫັນເປັນອຸດສາຫະກຳ ແລະ ທັນສະໄໝເທື່ອລະກ້າວ, ໃນນີ້: ຂະແໜງກະສິກຳ ກວມເອົາ 23,39%, ຂະແໜງອຸດສາຫະກຳ ກວມເອົາ 36,87%; ຂະແໜງບໍລິການ ກວມເອົາ 39,74%, ການລົງທຶນລວມທົ່ວສັງຄົມ ປະຕິບັດໄດ້ທັງໝົດ 6.743,31 ຕື້ກີບ ເທົ່າກັບ 95% ຂອງແຜນການ; ດ້ານລາຍຮັບງົບປະມານ ພາຍໃນແຂວງ ປະຕິບັດໄດ້ 686,24 ຕື້ກີບ ລື່ນແຜນ 14,37% (ແຜນການ 600 ຕື້ກີບ ສະເລ່ຍເພີ່ມຂຶ້ນ 6,2% ຕໍ່ປີ; ສູນກາງຊ່ວຍດຸ່ນດ່ຽງ 1.134,55 ຕື້ກີບ; ມູນຄ່າການສົ່ງອອກ ປະຕິບັດໄດ້ 454,59 ລ້ານໂດລາ ລື່ນແຜນ 19% ແຜນການ 383,42 ລ້ານໂດລາ) ສະເລ່ຍເພີ່ມຂຶ້ນ 12,6%ຕໍ່ປີ; ການນໍາເຂົ້າ ປະຕິບັດໄດ້ 231,26ລ້ານໂດລາ, ລື່ນແຜນ 81% (ແຜນ ການ 127,45 ລ້ານໂດລາ), ສະເລ່ຍເພີ່ມຂຶ້ນ 8,2%ຕໍ່ປີ; ດ້ານການຜະລິດ ແລະ ການບໍລິການ ກໍ່ມີທໍາຂະຫຍາຍຕົວ ແລະ ສາມາດຕອບສະໜອງໃຫ້ແກ່ສັງຄົມ ໄດ້ໂດຍພື້ນຖານ, ໄດ້ສຸມໃສ່ ການຜະລິດສະບຽງອາຫານ ເປັນຕົ້ນ: ການຜະລິດເຂົ້າ ລວມ 5 ປີ ໃນເນື້ອທີ່ 123.170 ເຮັກຕາ ຜົນຜະລິດໄດ້ 320.601 ໂຕນ ເທົ່າກັບ 64% ຂອງແຜນການ (ແຜນການ 500.903 ໂຕນ), ສະມັດຕະພາບຜົນຜະລິດ 2,6 ໂຕນ/ເຮັກຕາ ສະເລ່ຍເຂົ້າເປືອກຕໍ່ຄົນຕໍ່ປີ ໄດ້ 414 ກິໂລ (ມາດຖານ 280 ກິໂລ/ຄົນ/ປີ) ເຫັນວ່າ ມີເຂົ້າກຸ້ມກິນ ແລະ ມີສ່ວນເຫລືອແຮໄວ້, ການຜະລິດເປັນສິນຄ້າ ກໍ່ໄດ້ຮັບການສົ່ງເສີມຈາກພາກພື້ນ ແລະ ຜູ້ປະກອບການຫລາຍຂຶ້ນ ໂດຍສະເພາະໃນຂົງເຂດກະສິກຳ ແລະ ອຸດສາຫະກໍາປຸງແຕ່ງຜົນຜະລິດກະສິກໍາ ເຊັ່ນ: ການປູກມັນຕົ້ນ ເນື້ອທີ່ 12.044 ຮຕ ຜົນຜະລິດ 402.837 ໂຕນ ລື່ນແຜນ 562% (ແຜນການ 60.820 ໂຕນ), ການປູກອ້ອຍ ເນື້ອທີ່ 24.953 ຮຕ, ຜົນຜະລິດ 1.931.058 ໂຕນ ລື່ນແຜນ 127% (ແຜນການ 851,640 ໂຕນ), ການປູກກາເຟ ເນື້ອທີ່ 7.097 ຮຕ, ຜົນຜະລິດ 9.241 ໂຕນ ລື່ນແຜນ 97% (ແຜນການ 4.692 ໂຕນ)ການປູກໝາກກ້ວຍ ເນື້ອທີ່ 8.977 ຮຕ, ຜົນຜະລິດ 435.349 ໂຕນ ລື່ນແຜນ; ອັດຕາການຂະຫຍາຍຕົວຂອງສັດລ້ຽງ ສະເລ່ຍ 5%ຕໍ່ປີ, ການ ສະໜອງຊີ້ນ, ປາ ແລະ ໄຂ່ ປະຕິບັດໄດ້ລື່ນແຜນ, ອັດຕາການບໍລິໂພກ ຊີ້ນ, ປາ ແລະ ໄຂ່ ໂດຍສະເລ່ຍ 45 ກິໂລ/ຄົນ/ປີ. ດ້ານອຸດສາຫະກຳ ໄດ້ປັບປຸງ ແລະ ດັດສົມໂຮງງານປຸງແຕ່ງໄມ້ ແລະ ໂຮງ ເຟີນີເຈີ ຈາກ 36 ແຫ່ງ ມາເປັນ 32ແຫ່ງ, ວິສາຫະກິດຂະໜາດກາງ ແລະ ນ້ອຍ ໄດ້ເພີ່ມຂຶ້ນທັງດ້ານ ປະລິມານ ແລະ ຄຸນນະພາບ ເປັນຕົ້ນ: ໂຮງງານນໍ້າດື່ມນໍ້າກ້ອນ, ດິນຈີ່, ດິນບັອກ, ໂຮງສີເຂົ້າການ ສົ່ງເສີມຜະລິດສິນຄ້າ ໜຶ່ງເມືອງໜຶ່ງຜະລິດຕະພັນ ສາມາດຮັບຮອງຜະລິດຕະພັນ ກາໝາຍໂອດັອບ (ODOP) ໄດ້ 6 ຜະລິດຕະພັນ, ສົ່ງອອກໄປທົດລອງຢູ່ຕະຫຼາດຕ່າງປະເທດຈຳນວນໜຶ່ງ; ການລົງທຶນ ຂອງພາກເອກະຊົນຕ່າງປະເທດ ເປັນຕົ້ນຜະລິດຕະພັນ ນໍ້າຕານອ້ອຍ, ຢາງພາລາ ກໍ່ໄດ້ດຳເນີນການ ຜະລິດ ແລະ ສົ່ງອອກເປັນປົກກະຕິ; ການພັດທະນາພື້ນຖານໂຄງລ່າງດ້ານຕ່າງໆ ກໍ່ໄດ້ຮັບການພັດທະນາ ຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ປະກອບສ່ວນສຳຄັນຕໍ່ການຫັນປ່ຽນໂຄງປະກອບເສດຖະກິດ ຂອງແຂວງ; ມາຮອດປະຈຸບັນ ທົ່ວແຂວງ ມີຕາໜ່າງເສັ້ນທາງຄົມມະນາຄົມ ຍາວ 1.500,85 ກມ ທຽບໃສ່ປີ 5 ປີຜ່ານມາ ເພີ່ມຂຶ້ນ 113,76 ກມ, ບ້ານມີເສັ້ນທາງເຂົ້າເຖິງ 144 ບ້ານ ເທົ່າກັບ 100%, ບ້ານມີໄຟຟ້າຊົມໃຊ້ 144 ບ້ານ ເທົ່າ ກັບ 100%, ຄົວເຮືອນມີໄຟຟ້າຊົມໃຊ້ 29.029 ຄົວເຮືອນ ເທົ່າກັບ 95% ຂອງຄົວເຮືອນທັງໝົດ (ແຜນການ 98%), ລະບົບໂທລະຄົມມະນາຄົມ ແລະ ການສື່ສານ ກວມເອົາ 144 ບ້ານ ເທົ່າກັບ 100%, ອັດຕາສ່ວນການຊົມໃຊ້ໂທລະສັບ 215.883 ນໍ້າເບີ ເທົ່າກັບ 1,3 ນໍ້າເບີຕໍ່ຄົນ ຫລື 151%, ການບໍລິ ການ ອິນເຕີເນັດ ມີ 83.922 ນໍ້າເບີ ກວມເອົາ 54% ຂອງປະຊາກອນ.

ຂ່າວ ສິດຕິພອນ.

Found a typo? Please select it and press Ctrl + Enter.